Protected: 4 October | ‘N’ HỒ CHÍ MINH CITY: ‘NHÀ’