30-31 December | ‘Everyday English’ afternoon Mini-parties

Cụm từ giao tiếp hàng ngày đơn giản..

Học cùng Atelier S P A C E // TP.HCM ..

Học… Tiếng Anh..

Cụm từ giao tiếp hàng ngày đơn giản..

Xin chào ! Cùng nhau nghiên cứu hội thoại hàng ngày nhé. Trò chuyện mỗi ngày về những gì bạn muốn học! Tránh xa điện thoại của bạn và làm điều gì đó mới ..

Những câu chuyện hàng ngày về chủ đề bạn chọn ..

  • Du lịch..
  • Tiếng anh đơn giản ..
  • Kết bạn mới ..
  • Khám phá một cách suy nghĩ mới về mọi thứ ..
  • Đọc những câu chuyện đơn giản bằng tiếng Anh (có bản dịch tiếng Việt)

Hãy cùng nhau khám phá thêm về mọi thứ ..

Cool. We’re looking forward to getting to know you a little. We kept finding out about English centers and getting asked if we wanted to teach at one of them, but it’s just not our thing, teaching in that kind of way. We much prefer the kind of style of learning that begins where you feel like it, just dive in. We’re not teachers; we’re just in Vietnam because… well. Long story ! I’ll tell you, haha! –DK

Hãy gặp nhau, hãy trò chuyện, và hãy cùng nhau khám phá thêm… Chúng tôi sẽ gặp nhau tại một không gian công cộng gần studio của chúng tôi. Studio của chúng tôi là Atelier S P A C E, ở Quận 3, Trần Quang Diệu.

DK sẽ gửi cho bạn ‘S P A C E | HCMC, ‘Quarky,’ để xem qua trước buổi học đầu tiên của chúng tôi.

Book your seat..

Very limited seats. There is a fee to participate. Advance bookings only. Thanks. Here is the place to book:

https://www.eventbrite.com/e/noi-chuyen-voi-hang-xom-cua-ban-in-everyday-english-o-tickets-134256210941

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *