Atelier S P A C E: ‘Sâu sắc, không hời hợt’

… Và có lẽ ta nên dành ít thời giờ ở trường đại học làm đầy đầu óc của sinh viên với các nội dung qua các bài giảng, và nhiều thời gian hơn thắp lên sự sáng tạo của họ, sư tưởng tượng và khả năng giải quyết vấn đề của họ bằng cách thật sự nói chuyện với họ.

Mục tiêu của bất sự phát triển của bản thân cũng nên tập trung vào tăng trường bền vững dài hạn chứ không phải lợi ích ngắn hạn. Trong kinh doanh chẳng hạn, ‘hack tăng trưởng’ tập trung vào tối ưu hóa tài nguyên cũng như tạo ra khách hàng tiềm năng. Nếu hoạt động kinh doanh của bạn là một cái xô và khách hàng tiềm năng là nước, bạn sẽ không muốn lãng phí tài nguyên bằng cách đổ nước vào một cái xô bị rò rỉ. 


Phương pháp? Atelier S P A C E:)) Đây là những gì chúng ta làm…

Giải quyết vấn đề, khả năng đối phó với sự phức tạp và giao tiếp. Nhiều chuyên gia trẻ thiếu các kỹ năng mềm và cứng cần thiết để quản lý và thực hiện các dự án một cách độc lập. Tại Atelier S P A C E, mục tiêu của chúng tôi là giúp thu hẹp khoảng cách kỹ năng đó.’

Xem thêm: chuffed.org/project/spacethezine