A Philosophy of the Moment · In Việt Nam · Short Courses

Hãy học tiếng Anh

Hãy học tiếng Anh.

Thức ăn và các cuộc trò chuyện.

‘Ăn tốt.’

‘Nói. Nói nói nói. Nói nhiều!’

Thư giãn và tận hưởng.

Với I N T E R N E T và ngoài đời. Với sự phối hợp của các đồng đội Atelier S P A C E Saigon và Atelier S P A C E Phnom Penh gồm Quân Nguyễn, và Dipika Kohli.

Đăng ký danh sách gửi thư của chúng tôi để biết thông tin về ngày tháng và mức giá:

https://mailchi.mp/1ad481cb0604/projectnow