Hãy học tiếng Anh.

Thức ăn và các cuộc trò chuyện.

‘Ăn tốt.’

‘Nói. Nói nói nói. Nói nhiều!’

Thư giãn và tận hưởng.

Với I N T E R N E T và ngoài đời. Với sự phối hợp của các đồng đội Atelier S P A C E Saigon và Atelier S P A C E Phnom Penh gồm Quân Nguyễn, và Dipika Kohli.

Đăng ký danh sách gửi thư của chúng tôi để biết thông tin về ngày tháng và mức giá:

https://mailchi.mp/1ad481cb0604/projectnow