‘She would be owning her disappointment and respecting G’s choice to spend her time with friends.’

I didn’t say anything.

Then she said, ‘I’ve had a long and rather disappointing day, so…’

When she said this, I’m confident there was a catch in her voice and disappointment in her heart.

(A stepchild of guilt is disappointment, regret for lost blessings and opportunities.)

***

‘Bà sẽ cảm thấy thất vọng nhưng vẫn tôn trọng mong muốn được dành thời gian cho bạn bè của G.’

Em không nói.

Sau đó cô ấy nói, ‘Một ngày dài và hơi thất vọng, nên… ờ…’

Khi cô ấy nói điều này, em tin chắc rằng khi em nói điều đó thì giọng nói của em nghẹn ngào đầy xúc động và thất vọng trong lòng.

(Một cảm giác liên quan đến tội lỗi là lòng chán nản, hối tiếc vì các phước lành và cơ hội đã đánh mất.)