100 Conversations · Desk Notes · In real life · Stories

30-31 December | ‘Everyday English’ afternoon Mini-parties

Cụm từ giao tiếp hàng ngày đơn giản..

Học cùng Atelier S P A C E // TP.HCM ..

Học… Tiếng Anh..

Cụm từ giao tiếp hàng ngày đơn giản..

Xin chào ! Cùng nhau nghiên cứu hội thoại hàng ngày nhé. Trò chuyện mỗi ngày về những gì bạn muốn học! Tránh xa điện thoại của bạn và làm điều gì đó mới ..

Những câu chuyện hàng ngày về chủ đề bạn chọn ..

 • Du lịch..
 • Tiếng anh đơn giản ..
 • Kết bạn mới ..
 • Khám phá một cách suy nghĩ mới về mọi thứ ..
 • Đọc những câu chuyện đơn giản bằng tiếng Anh (có bản dịch tiếng Việt)

Hãy cùng nhau khám phá thêm về mọi thứ ..

Cool. We’re looking forward to getting to know you a little. We kept finding out about English centers and getting asked if we wanted to teach at one of them, but it’s just not our thing, teaching in that kind of way. We much prefer the kind of style of learning that begins where you feel like it, just dive in. We’re not teachers; we’re just in Vietnam because… well. Long story ! I’ll tell you, haha! –DK

Hãy gặp nhau, hãy trò chuyện, và hãy cùng nhau khám phá thêm… Chúng tôi sẽ gặp nhau tại một không gian công cộng gần studio của chúng tôi. Studio của chúng tôi là Atelier S P A C E, ở Quận 3, Trần Quang Diệu.

DK sẽ gửi cho bạn ‘S P A C E | HCMC, ‘Quarky,’ để xem qua trước buổi học đầu tiên của chúng tôi.

Book your seat..

Very limited seats. There is a fee to participate. Advance bookings only. Thanks. Here is the place to book:

https://www.eventbrite.com/e/noi-chuyen-voi-hang-xom-cua-ban-in-everyday-english-o-tickets-134256210941

Desk Notes · Experiments in Expression · Found in the Field · Stories · The Muse

Issue #103

A members-only issue, this time.

S P A C E | Mito, ‘Shibui.’

Here’s a link.

http://gum.co/space-mito-shibui

Thanks.

HT E. Happy Birthday.

What’s ‘Shibui’?

Wikipedia has a lot to say. The source of the following is from this link:  https://en.wikipedia.org/wiki/Shibui

Định nghĩa shibui hoặc shibusa

Definition of shibui or shibusa

 

Bảy yếu tố của shibusa là
sự giản lược (simplicity)
sự tuyệt đối (implicity)
sự khiêm tốn (modesty)
sự im lặng (silence)
tính tự nhiên (naturalness)
tính đều đặn (everydayness) và
sự không hoàn hảo (imperfection)
The seven elements of the shibusa are reduction, implicity, modesty, silence, naturalness, everydayness, emptiness &  imperfection.

 

Sự giản lược quý phái của shibusa là sự biểu hiện tinh tế về bản chất của các yếu tố trong một trải nghiệm thẩm mỹ mang tới sự tĩnh lặng. Sự quý phái khiêm nhường là điều hiển nhiên trong sự thanh thản u buồn với một chút lấp lánh.
The aristocratic simplification of the shibusa is the subtle expression of the nature of the elements in an aesthetic experience that offers tranquility. Humble nobility is evident in the sad serenity with a hint of sparkle.

 

Như các thuật ngữ mỹ học Nhật Bản khác, ikiwabi-sabi, shibui có thể áp dụng cho nhiều đối tượng, không chỉ là nghệ thuật hay thời trang.
Like other Japanese aesthetic terms, iki and wabi-sabi, shibui can be applied to a wide range of subjects, not just art or fashion.
Shibui (渋い) (tính từ), shibumi (渋み) (danh từ), hoặc shibusa (渋さ) (danh từ) là những từ tiếng Nhật chỉ một khái niệm mỹ học đặc biệt về vẻ đẹp giản dị, tinh tế và không phô trương.
Shibui (渋 い) (adjective), shibumi (渋 み) (noun), or shibusa (渋 さ) (noun) are Japanese words for a particular aesthetic concept of simplicity, sophistication and unobtrusive.
Shibusa là một sự xuất hiện hoặc trải nghiệm được làm phong phú lên (enriched), được làm dịu đi (subdued) của phẩm cách tốt về mặt bản chất với cơ cấu về hình thức, liên kết và nỗ lực, mang đến một sự tĩnh lặng vô tận.
Shibusa is an enriched, subdued appearance or experience of intrinsically good dignity with a structure of appearance, association, and effort, providing an endless silence.
 • Shibusa bao gồm những phẩm chất thiết yếu sau đây:
 • Đối tượng có shibui xuất hiện với sự đơn giản về tổng thể nhưng chúng bao gồm các chi tiết tinh tế, chẳng hạn như kết cấu, mà cân bằng sự lược giản với sự phức tạp.
 • Sự cân bằng sự lược giản với sự phức tạp này nhằm đảm bảo rằng vật đó không chỉ gò ép vào một đối tượng shibui mà còn liên tục tìm ra những ngữ nghĩa và vẻ đẹp phong phú mới được tạo nên bởi quá trình phát triển những giá trị thẩm mỹ qua nhiều năm.
 • Shibusa không nên bị nhầm lẫn với wabi hoặc sabi. Mặc dù nhiều đối tượng wabi hoặc sabi là shibui, không phải tất cả các đối tượng shibui là wabi hoặc sabi. Đối tượng wabi hoặc sabi có thể khắc khổ hơn và đôi khi cố ý thổi phồng khuyết điểm đến một mức độ mà chúng có thể được làm một cách nhân tạo. Đối tượng shibui không nhất thiết phải hoàn hảo hay không đối xứng, mặc dù chúng có thể chứa đựng những phẩm chất này.
 • Shibusa duy trì một sự cân bằng đồng đều giữa các khái niệm thẩm mỹ tương phản nhau, ví dụ như thanh lịch và thô kệch, hoặc tự phát và có tự chủ.
Shibusa includes the following essential qualities:
 • Objects with shibui appear to be simplistic overall but they include subtle details, such as texture, that balance simplicity with complexity.
 • Balancing this reduction with complexity to ensure that the object not only presses against a shibui object, but also continually finds new rich meanings and beauty created by development. aesthetic values ​​over the years.
 • Shibusa should not be confused with wabi or sabi. Although many wabi or sabi objects are shibui, not all shibui objects are wabi or sabi. Objects of wabi or sabi can be more austere and sometimes purposely inflate defects to such an extent that they can be artificially made. The shibui objects are not necessarily perfect or asymmetric, although they may contain these qualities.
 • Shibusa maintains an even balance between contrasting aesthetic concepts, such as elegant and crude, or spontaneous and autonomous.

 

Màu sắc của shibusa là những màu “lờ mờ” (muddy). Ví dụ, trong thiết kế và sơn nội thất, màu xám được thêm vào những gam màu chính để tạo một hiệu ứng ánh bạc, mà gắn các màu sắc khác nhau lại với nhau thành một sự sắp đặt phối hợp. Tuỳ thuộc vào mức độ của màu xám được thêm vào, màu sắc của shibui trải dài từ những màu pastel tới tối. Thỉnh thoảng, một mảng màu sắc tươi sáng được thêm vào để tạo một điểm nổi bật.
The colors of the shibusa are “fuzzy” (muddy). For example, in interior design and paint, gray is added to the main colors to create a silver sheen effect, which binds the different colors together into a coordinated arrangement. Depending on how much gray is added, shibui colors range from pastel colors to dark. Occasionally, an array of bright colors is added to create a highlight.

 

Get S P A C E | Mito, ‘Shibui’

A Philosophy of the Moment · Desk Notes

Design, startup culture Part 2

DK wrote about startup culture a few months ago, when we got to Ho Chi Minh City, after five months hiding out in Dalat wondering, ‘when this is going to be over.’ Well! [deleted] Then, DK decided it. We’d try to make a go of something, in HCMC.

The thinking went like this: perhaps some of us could build something new in HCMC. A big city. A lot of opportunity. Plenty of inquisitive young people. (It’s been a mixed bag, to be honest. More about that, in today’s email for members of Atelier S P A C E. Membership info is here.)

It’s inspired by something I found today…

I read today in the Vietnamese Express News this headline: ‘Startups need partnerships to participate in bigger ecosystems.’

Writes Dat Nguyen:

Vietnamese startups need to expand their partnership network with domestic and regional firms for functioning deeper in big firms’ ecosystems, industry insiders say.

Well, yes.

More in the email I’ll send today at 7AM USEST, for members of Atelier S P A C E. Membership info is at our crowdfunding page, here’s a link. Thanks.

 

Publisher's Diary

Issue #98

A lot of fun, this one.

I am revisiting our digital archives, and curating new issues of S P A C E, this autumn. This, in parallel with Atelier S P A C E // HCMC, in which we also start our art books in real life installations and popup workshops, in Ho Chi Minh City.

‘Let’s just start’

Lots to see. Lots to make. Lots to discover.

But the drive to make our work is always the same…

Let’s just see what happens.

This week, ladies and gentlemen, I give you, S P A C E | Shirahama, ‘Let’s Go Somewhere’

Here is a link..

http://gum.co/space-shirahama

Thanks!

DK

Desk Notes · Found in the Field · Publisher's Diary

‘Homes of our own creation:’ Georgina Quach on ‘Monsoon’

This was recently published on DK’s facebook

Catching up on movie culture, found this.

Georgina Quach writes: ’[Filmmaker] Hong Khaou’s thoughtful drama Monsoon speaks to those of us who have lost our political origins and geographic home, but are now finding homes of our own creation… [It reveals] how home is found in all kinds of spaces; in food, love, place, memory, song and family. Returning to the site of your childhood can release a complex barrage of emotions…’

Read ‘Back to where you came from: how Vietnam drama Monsoon ignites the battle for belonging’ at: https://www.theguardian.com/…/vietnam-drama-monsoon-battle-…

#culture #belonging #identity #home

Found in the Field · In real life

Issue #97

The lead story for this issue is ‘Bờ Biển 1999,’ or ‘Seaside 1999’. It’s by Quân Nguyễn.

This story is in Vietnamese and in English.

Special thanks to DS Phong for editing.

Two images made by Boss are included in this issue, too. Cover image is a show of new works that is a collaboration to make new kinds of zines and art books. This project is led by team members of Atelier S P A C E / HCMC, who are, so far, Văn Trần and Dipika Kohli. 

Feature writer: Quân Nguyễn

Quân Nguyễn writes about his reflections on visiting his home country while returning to his life abroad, in Denmark. On his way to Aarhus, in this quiet moment, he looks back on childhood, and recalls a friend. A dear friend, whom he has not quite lost touch with as they maintain a digital connexion. Yet, somehow, he feels far. A short flash fiction work, in both English and Vietnamese.

Here’s a link.

https://gumroad.com/l/space-saigon-ngaybaygio

'S' is for Sincerity · Found in the Field · The Muse

Issue #96


Watching, listening. Looking, sharing time. This issue’s one of my favorites, from this year. It’s a photo essay from a recent walk that members of our team in HCMC shared, together, discussing as they went along meandering the things that detail… nothing in particular. As per usual. Looking at the collected images that came back from that outing, I thought of space, time slowing down, and the kinds of large and lofty philosophies that come into shape when one is ‘drifting,’ (ref. Situationists).

In this issue, which is called S P A C E | Sài Gòn, ‘Street Museums’, Atelier S P A C E | HCMC collaborates with artist-poet Ilyas Kassam, who lives in London. DK’s project, Atelier S P A C E | HCMC, is a crowdfunded effort. It’s led by our team members in that city, who are Văn Trần and Dipika Kohli.

Ladies and gentlemen, without further paragraphs of text, I give you Issue #96.

S P A C E | Sài Gòn, ‘Street Museums’.

Here’s a link.

http://gum.co/space-saigon-streetmuseums

Thanks!
;)


Loading…

The Book of Feelings

An interactive 2-hour workshop hosted by DK over Zoom. Onetime only event.

About this Event

This new short project, ‘The Book of Feelings’, was inspired by DK’s September conversations in real life in HCMC with new collaborators who make, draw, write, paint, make books, and discover. With us. Together.

 

A nice description of what The Book of Feelings might be came up, in a spontaneous way, when DK’s close collaborator in Papers and S P A C E, Phnom Penh-based vocalist and writer Michael Bridgett, Jr., gave a beautiful overview about S P A C E at the San Francisco Zine Festival. Here is a clip. https://designkompany.com/showandtell/

Max 4. Application required. Apply here.

This is a way, if you are curious about us, to see how S P A C E-making at DK begins. No experience necessary. Ages 21+. Thanks.

'S' is for Sincerity · 100 Conversations · Desk Notes

The most common question people ask me is [deleted]

[deleted]

‘How are you making money to pay for your life?’

Well, well. Everyone wants to know.

DK is DK. That’s it. That’s all you need to know.

[deleted]

So I skipped the ocean but Z. is sending me pictures of it, and Z.’s pictures are incredibly beautiful, and so, given that, and given that I know Z. and what Z. cares about, at least a little, because instead of going to the Baltic Sea I visited Z.’s amazing bakery like every time I could think of it and invited whomever felt like going with me to go with me–there. I like showing up to the places and establishments of people I like. Today, though, I tried to do this, but a dog bit me.

Not really bit bit.

Nipped? Is that what you say? Nipped? I am forgetting English. I don’t like dogs, so I was annoyed and then I left, and that’s probably it. I don’t look back when I leave.

‘Is that bad?’ I asked V.

V. listened to me talk for about 25 minutes straight about: [deleted] then gave the usual sage advice. Namely, this. [deleted]

Actually, let me just put that into a future issue of S P A C E, since it’s good, and direct, and not noisy. Noisy? I think I’m starting to do that thing that happens when you are doing Study Abroad and you start to Translate Backwards. I don’t know why ‘noisy’ came up in my head but not-noisy writing is what I consider worthwhile to publish in my zine, which you know, costs. (But also, I share posts sometimes with people I know and work with, trust and can relate to. How I choose these people is a matter of past experience coupled with… timing. I have an attention span of 7 days. You make the invitations selectively, and you make layers of them. And then you kind of know who is for real, and [deleted])

Ergo, I talk to people in very small circles, albeit highly curated ones.

[deleted]

Want to read more ? Access protected pages when you subscribe [$]. You can do this at our crowdfunding page.

Here’s a link.

http://chuffed.org/project/spacethezine

Thanks!

 

Desk Notes · Publisher's Diary

Mike Dynamo on S P A C E.. here’s a clip

Something cool happened. This was at the virtual event, SF Zine Festival. This was on Tuesday.

Michael Bridgett, Jr., aka ‘Mike Dynamo,’ talked about making S P A C E. And what it is. And why we do it.

I loved watching it live-streaming and ‘being there’, ambiently, to admire his wittiness and eloquence. Cool that we could do this, from our distant perches in Southeast Asia’s Cambodia and Vietnam. Yeah. Quite neat. Seeing Mike sharing about S P A C E—and especially the Book of Feelings project, something that he, me and a few others I’m working with are exploring together now, was cool. I love working with Mike in S P A C E. I feel lucky that I get to. Check out one of his written pieces, it’s called  ‘Continuous Partial Attention’, and it’s over at this page.

Below is the segment of the recording where you can hear him.

Some things that friends of S P A C E both near and far have said about the above…

 • Awesome! he did a great presentation of S P A C E  🙂 —CS
 • Thanks for sharing Michael’s presentation. I love the way he talked about your process in the development of mak[ing] S P A C E. This is wonderful. —DM
 • This is great! Definitely put a smile on my face. —ND

***

About Michael Bridgett, Jr.

Michael “Mike Dynamo” Bridgett is a vocalist/emcee and charismatic currently performing with live hip hop band, Hypnotic Fist Technique and 90’s cover project 99 Boyz in Phnom Penh, Cambodia. Mike also writes about media and cultural analysis for fun as well as playing and connecting over video games. Read more, including links to his works in music and writing, at this post.

***

About SF Zine Festival

‘Cyber Fest will run for three weeks in September, from the 6th through the 26th. We have selected 150 exhibitors for Cyber Fest who represent diverse communities, perspectives, genres, skills, and experiences. Learn more about exhibitors here. You’ll be able to watch live broadcasts of festival programs on our YouTube and Facebook pages. Check out our full schedule!’ –Organizers of SF Zine Festival

Publisher's Diary

The ‘why’ of S P C

Last week I invited a very small subset* of my online community to be part of a September invite-only circle for writing together. In a project called ‘Papers. A few people had asked me, from that, why, exactly, I am doing this. Why, that is to say, I am designing spaces through things like ‘Papers.’

Here’s what I just sent to 9 people on my shortlist for the September invite-only version of Papers, which begins tomorrow. I’m jazzed.

Great question. Thanks for asking !

Short answer is: this is an opportunity for people to converse, and to do this across different kinds of boundaries (culture, nation, etc). Together. I’ve been lucky enough to get to go to 27 countries here and there, so I know the value of simply being in a different kind of ‘soup’, so to speak. Everything you think you know already then can change; when you get to sample new flavors.

The people included in this email are those I met on the road, mostly. So why not circle people into online versions of what I know how to do in real life, namely, gather us and create safe spaces for conversation. Deeply, not superficially.

To give you some context, I’ve updated our project page for S P A C E. It’s a crowdfunding page, and this is the link..

http://chuffed.org/project/spacethezine

Perhaps that helps you see where these invitations fit in the bigger picture. Comments and participation always welcome.

Best for now,

DK

*Who gets invited? I use a very complex algorithm. It’s called ‘Intuition.’

'S' is for Sincerity

15 Sept | ‘End of the Rainbow’

My first book, The Elopement, was about running off to Ireland to get married. Kind of. I didn’t mean to run off, and I didn’t mean to get married. Lots of things happen in the course of, well, youth.

Reflecting. Writing. Sharing. Namely, about the 20-year journey in the time since the events of The Elopement . Putting the final touches on to my new book, End of the Rainbow. It’ll be published next week.

Time. Sure. Flies.

The writeup about this book is at my writing website, Kismuth. Here’s a link to the page about End.

https://kismuth.com/pre-order-end-of-the-rainbow

Thanks.