Nói chuyện với hàng xóm..

Nói chuyện với hàng xóm của tôi
Học ngôn ngữ một chút mỗi ngày
Đây là những gì tôi học được…

S P A C E | HCMC, ‘Let’s talk about everything’

A zine. Next Tuesday.

https://gumroad.com/designkompany#MwOoC


Posted

in

, ,

by

Tags:

Comments

2 responses to “Nói chuyện với hàng xóm..”

  1. Hi, author.
    I am your neighbor.
    I met you a few days ago. do you still remember me.
    108/26 Trần Quang Diệu,
    An Cà Phê.